MCA >>> ABOUT US
About MCA
 
FROM COMMITTEE ROOM
 
 
(A)
List of Sub-Committees for the period 2015 - 2017
 
1.
Tournament Sub-Committee
 
2.
Board Of Umpires Sub-Committee
 
3.
Dr. H.D.Kanga Cricket League Sub-Committee
 
4.
Registration Of Players Sub-Committee
 
5.
Maidan Sub-Committee
 
6.
Stadium Committee
 
7.
Finance Committee
 
8.
Affiliation Committee
 
9.
Constitution Committee
 
10.
Staff Committee
 
11.
Marketing Committee
 
12.
Coaching Committee
 
13.
Special Committee For Suburban Cricket
 
14.
Special Committee For Office Cricket
 
15.
Legal Committee
   
16.
International Match Organising Committee
 
17.
Statistical Sub-Committee
 
18.
Women's Wing Cricket Committee
 
19.
School & Colleges Committee
 
20.
I.T. Committee
 
21.
Sharad Pawar Cricket Academy Committee (Indoor & Outdoor)
 
23.
Sachin Tendulkar Academy Committee
 
23.
Cricket Improvement Committee
 
24.
Media Committee
   
   
 
 
(B)
For The Information Of Members Of Managing Committee
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Tournament Sub-Committee
 
1.
Mr. Shirish Mallapurkar
 
2.
Mr. Burzin Bumgara
 
3.
Mr. Maulik Merchant
 
4.
Mr. Nandu Donwalkar
 
5.
Mr. Jitendra Gohil (Bhama)
   
   
   
   
   
 
 
Board Of Umpires Sub-Committee
   
1.
Mr. Ganesh Iyer (Hon. Secretary)
 
2.
Mr. Vikas Sonalkar
 
3.
Mr. Vilas Bandiwadekar
 
4.
Mr. Vinod Seshan
 
5.
Mr. Prashant Kamble
 
6.
Mr. Navid Bhombal
 
7.
Mr. Ravindra Kochrekar (Spl. Invitee)
   
   
   
   
   
 
 
Dr. H.D.Kanga Cricket League Sub-Committee
 
1.
Mr. Shrikant Kamtekar
 
2.
Mr. Sandeep Vichare
 
3.
Mr. Abhay Hadap
 
4.
Mr. Raju Talpade
 
5.
Mr. Anwar Khan
 
6.
Mr. Vishal Verma (Spl. Invitee)
   
   
   
   
   
 
 
Registration Of Players Sub-Committee
   
1.
Mr. Arman Mallick (Hon. Secretary)
 
2.
Mr. Pradeep Patil
 
3.
Mr. Surendra Harmalkar
 
4.
Dr. Nitin Rege
 
5.
Mr. Chirag Gohil
 
6.
Mr. S.H. Jafri
   
   
   
   
   
 
 
Maidan Sub-Committee
 
1.
Mr. Laxman Chauhan
 
2.
Mr. M.P. Shetty
 
3.
Mr. Mahesh Pednekar
 
4.
Mr. Ulhas Babrekar
 
5.
Mr. Vijay Rane
 
6.
Mr. A.R. Kamat
   
   
   
   
   
 
 
Stadium Committee
   
1.
Mr. Deepan Mistry
 
2.
Mr. Surendra Shewale
 
3.
Mr. Vikas Aklekar
 
4.
Mr. Ganesh Shetty
 
5.
Mr. Parvez Chaudhary
 
6.
Mr. Parag Khandre
 
7.
Mr. Vineet Ghule (Spl. Invitee)
 
8.
Mr. Ravi Mandrekar (Spl. Invitee)
   
   
   
   
   
 
 
Finance Committee
 
1.
Mr. Ashok Pradhan (Chairman)
 
2.
Dr. Suhas Pednekar
 
3.
Mr. Sunil Udasi
 
4.
Mr. Jagdish Achrekar
   
5.
Mr. Ajay Seth
 
6.
Mr. Anil Tikare
 
7.
Mr. Sudhakar Puranik (Spl. Invitee)
 
8.
Mr. Rajdeep Kumar Gupta (Spl. Invitee)
   
   
   
   
   
 
 
Affiliation Committee
   
1.
Mr. Prakash Kelkar
 
2.
Mr. Mohan Dhokre
 
3.
Mr. M.S. Joshi
 
4.
Mr. Viral Amin
 
5.
Mr. Sukesh Shetty
 
6.
Mr. Jaya Shetty
   
   
   
   
   
 
 
Constitution Committee
   
1.
Mr. Jitendra Awhad
 
2.
Mr. Sanjeev Patki
 
3.
Dr. Vijay Joshi
   
   
   
   
   
 
 
Staff Committee
   
1.
Dr. Rajendra Singh
 
2.
Mr. Milind Narvekar
 
3.
Mr. Suresh Narvekar
 
4.
Mr. Yogesh Jani
 
5.
Mr. Ghanshyam Nakhwa
   
   
   
 
   
 
 
Marketing Committee
   
1.
Mr. Navin Shetty (Chairman)
 
2.
Mr. Dipesh Nirupam
 
3.
Mr. Abhijit Ghosh
 
4.
Mr. Ajinkya Naik
 
5.
Mr. Riyaz Bhatti
 
6.
Mr. Vivek Devnani
   
7.
Mr. Prasad Lad
 
8.
Mr. Ashish Singhvi
 
9.
Mr. Gaurav Nagwekar
 
10.
Mr. Vilas Patil
 
11.
Mr. Krishnan Muthukumar
 
12.
Mr. Sujit Chavan
 
13.
Mr. Rohit Shah
   
   
   
   
   
 
 
Coaching Committee
   
1.
Mr. Vijay Shirke
 
2.
Mr. Vinod Raghavan
 
3.
Mr. Vispy Mehta
 
4.
Mr. Raju Ambhire
 
5.
Mr. Amol Ghag
 
6.
Mr. Mangesh Darekar
   
7.
Mr. Amit Dani
 
8.
Mr. Nagesh Thakur
 
9.
Mr. Ravi Kulkarni
 
10.
Mr. Subhash Sarmalkar
 
11.
Mr. Dinesh Lad
 
12.
Mr. Girish Patki
 
13.
Mr. Ashutosh Dubey
   
   
   
   
   
 
 
Special Committee For Suburban Cricket
   
Western Region
 
1.
Mr. Sudhir Rele
 
2.
Mr. Pravin Gogri
 
3.
Mr. Chotubhai Chandarana
 
4.
Mr. Ashish Sawant
 
Eastern Region
   
1.
Mr. Shahalam Shaikh (Chairman & Eastern Suburbs Incharge)
 
2.
Mr. Piyush Dhakras
 
3.
Mr. Hitesh Solanki
   
4.
Mr. Vikas Satam
   
   
   
   
   
 
 
Special Committee for Office Cricket
   
1.
Mr. Ramdas Boite
 
2.
Mr. Venkata Kesavan
 
3.
Mr. Uday Marathe
 
4.
Mr. Jitendra Ingle
 
5.
Mr. Bhushan Patil (HPCL)
   
6.
Mr. Dilip Pinge
   
7.
Mr. Kaushik Godbole
   
   
   
   
   
 
 
Legal Committee
   
1.
Adv. Nilesh Khandray
 
2.
Adv. Shekhar Shetty
 
3.
Adv. Deepak Thackeray
 
4.
Adv. Sanjeev Gorwadkar
 
5.
Adv. Vinit Naik
 
6.
Adv. Sandeep Dolas
   
   
   
   
   
 
 
International Match Organising Committee
   
1.
Mr. Sagar Tigdi
 
2.
Mr. Jay Kosambia
 
3.
Mr. Husain Ahmed Khan
 
4.
Mr. R.S. Jhala
 
5.
Mr. Milind Sawant
 
6.
Mr. Dhiraj Rai
   
7.
Mr. Pradeep Parikh
 
8.
Mr. Sameer Pethe
 
9.
Mr. S. Sukumar
 
10.
Mr. Sunil Ranade
11.
Mr. Harish Shetty
 
12.
Mr. Vikas Chavan
   
13.
Mr. Sanjeev Mahadkar
   
14.
Mrs. Karmarkar
 
15.
Mr. Gyan Singh
 
16.
Mr. Javed Kudia
 
17.
Mr. Kamlesh Shah
 
18.
Mr. Uday Talpade
   
19.
Mr. Ranjit Kapadia
 
20.
Mr. Ramesh Parmar
 
21.
Mr. Sunil Gawad
22.
Mr. Salil Vaidya
23.
Mr. Dayanand Chavan
24.
Mr. Himmat Baghala
25.
Mr. Avinash Kadam
26.
Mr. Vazir Ahmed
27.
Mr. Mangesh Satam
28.
Mr. Surendra Mane
29.
Mr. Mukesh Zaveri
30.
Mr. Milind Bhosale
31.
Mr. Nipul Bhansali
32.
Mr. Adhir Kajari
33.
Mr. Shekhar Raje
34.
Mr. Parth P.
35.
Mr. Hemant Koli
36.
Mr. Ramesh Dedhia
37.
Mr. Qais Mallick
38.
Mr. Datta Mithbavkar
39.
Mr. Siraj Khan
40.
Mr. Sanjay Dubey
41.
Mr. Nishant Goliwala
42.
Mr. Chandu Pathare
43.
Mr. Jitu Ruperelia
44.
Mr. Lalji Joshi
45.
Mr. Raju Malwankar
46.
Mr. Ramesh Iswalkar
47.
Mr. Anil Jadhav
48.
Mr. Uday Shringare
49.
Mr. Shafique Patel
50.
Mr. Dilip Kulkarni
51.
Mr. Sanjeev Srivastav
52.
Mr. Anil Kesarkar
53.
Mr. Ajit Girkar
54.
Mr. Mangesh Kadam
55.
Mr. M.D. Marathe
56.
Mr. Mushtaq Shaikh
57.
Mr. Dattatray Gorde
 
58.
Mr. Shaikh Abusad Mohd. Ahrar (Papa)
59.
Mr. Avinash Dandekar
 
60.
Mr. Chandrashekar Pathare
 
61.
Mr. Hatim Mahimwala
   
   
   
   
   
 
 
Statistical Sub-Committee
   
1.
Mr. Uday Gharat
 
2.
Mr. Rupesh Prabhudesai
 
3.
Ms. Poornima Apte
 
4.
Mr. Santosh Pednekar
 
5.
Mr. Ramesh Parab
 
   
   
   
   
 
 
Women's Wing Cricket Committee
   
1.
Ms. Suvarna Bhatia
 
2.
Ms. Veena Paralkar
 
3.
Ms. Trupti Bhattacharya
 
4.
Ms. Sangeeta Katware
 
5.
Ms. Kanta Jawle
 
6.
Ms. Kalpana Murkar
 
7.
Ms. Shobhna Vasudevan
 
8.
Mr. Prasoon Rakshit
 
9.
Ms. Pratiksha Phadnis
   
   
   
   
   
 
 
School And Colleges Committee
   
1.
Mr. S.N. Pagdhare
 
2.
Mr. H.S.Bhor
 
3.
Dr. U.N.Kendre
 
4.
Mr. Uttam Yadav
 
5.
Mr. Javed Rizvi
 
6.
Mr. Tushar Desai
   
7.
Prof. Pramod Sonawane
   
8.
Mr. Kiran Mangaonkar
   
   
   
   
   
 
 
I.T. Committee
   
1.
Mr. Vikram Vaidya
 
2.
Mr. Jaideep Pal
 
3.
Mr. Arun Bhuriwar
 
4.
Mr. Avinash Karmarkar
 
5.
Mr. C.T. Mhase
   
   
   
   
   
 
 
Sharad Pawar Cricket Academy Committee (Indoor & Outdoor)
 
1.
Mr. Sanjay Naik
 
2.
Mr. Surendra Nagwekar
 
3.
Mr. Khodadad Yezdegardi
 
   
   
   
   
 
 
Sachin Tendulkar Academy Committee
   
1.
Mr. Bhushan Patil
 
2.
Mr. Arun Shetty
   
3.
Mr. Gaurav Payyade
 
4.
Dr. Priyadarshan Sawant
   
   
   
   
 
 
Cricket Improvement Committee
 
1.
Mr. Karsan Ghavri
 
2.
Mr. Raju Kulkarni
 
3.
Mr. Kiran Mokashi
 
3.
Mr. Amol Muzumdar
 
3.
Mr. Sahil Kukreja
   
   
   
   
 
 
Media Committee
 
1.
Ms. Hema Phadke
 
2.
Mr. Satish Nachne
 
3.
Mr. Vignesh Kadam
   
4.
Mr. Jitu Tamore
 
5.
Mr. Amit Shah
 
6.
Mr. Vijay Bane
 
7.
Mr. Karandikar
 
8.
Mr. Neil Savant
   
   
   
   
   
 
 
For The Information Of Members Of
Managing Committee
 
   
   
Prof. Dr. Unmesh Khanvilkar
   
Convenor
   
   
Junior Cricket & Women's Cricket Senior Cricket
   
Dr. Kanga League Sub Committee Special Committee for Office Cricket
   
Tournament Committee Board of Umpires Committee
   
Sharad Pawar Indoor Academy Committee Maidan Committee
   
Sachin Tendulkar Gymkhana Committee Registration of Players Committee
   
Special Committee for School & College Cricket Affiliation Committee
   
Women's Wing Committee Special Committee for Suburban Cricket
   
Stadium Committee Marketing Committee
   
International Match Organising Committee I.T. Committee
   
Cricket Improvement Committee Constitution Committee
 
The following Committees will be looked after by the Jt. Hon. Secretaries jointly.
 
a) Staff Committee
 
b) Legal Committee
 
c) Statistical Committee
 
d) Coaching Committee
   
 
Office Bearers are Ex Officio Members of all the Committees.
 
 
Email this page    Print this page
ABOUT US
MCA Poll
Will India, win the ICC Cricket World Cup 2019 to be held in England?
Yes
No
Can't Say
Results